Reference

Luknja v času - Barbara Sterle Vurnik
Nekje v času - Maja Megla
Tema nad Sredozemskim morjem - Mateja Sever
Zavezanost slikarstvu - Barbara Sterle Vurnik
Inspiracija v literaturi
Končni prostor - dr. Tomaž Brejc
Sublimno in romanticizem v sodobnem slovenskem slikarstvu - Andrej Medved

------------------------------------

Sublimno in romanticizem v sodobnem slovenskem slikarstvu

V slikah Mateje Sever je prisotna hkratnost sublimnega (mislimo na njene nepravilne geometricne izseke) in romanticizma  v skoraj figuralnih podobitvah, kjer pa ne gre le za izsanjan lik v neizmernosti prostora in torej za „klisejsko „ kontemplacijo o lepem – ceprav so te podobe mejne, na meji standardov o „lepi sliki“ -, ampak za custven vzgon v sublimno stanje lika, ki ga slikarka veze na spomin, na praspomin na neko likovno uprizoritevm ki je zabrisana in zamegljena v smislu oduhovljenja celotne scene – stanja, ki ga ta slika uprizarja. Ta hkratnost je sosledje akumuliranega custva in notranjega zora, posledica subjektovih „upodobitveniha moci“, in zdaj od nas zahteva, da ga dojamemo v nasprotju z vsakim smotrom, ki naj bi zmotil z objektivnostjo upodobitve. Ugodje premaguje neugodje ob /ne/zmoznosti, da bi estetsko presodili delo. Se pravi, da govorimo o nezmoznosti, da bi neskoncnost teh podob premislili kot objektivno stanje – danost – in resnicnost.

Narava teh podob je – po Kantu – dinamico sublimna. Dozivljamo nekaksen strah, ceprav v njih nikjer ne vidimo predmetov, ki bi lahko bili zdaj vzrok za taksno custvo. Strah je v zvezi z mislijo, ne z predmeti, zato je vsak odpor – upiranje – sublimnosti in sliki popolnoma onemogocen. Kar vzbuja strah in (straho)spostovanje, je v resici velicina, ki se ji v avesti, miselno ne moremo upreti; v neizmernosti upodobitve, ki pa po drugi strani obudi – priklice – v nas moci, neuklonljivo moc subjekta, ki ob pogledu na neskoncna zrenja v tem slikarstvu zdaj ne klone, ampak dozivlja prav posebno stanje, ki je povezano z ugodjem. Navdusenje – ugodje – torej ne nastopi, ker ni nevarnosti, ker (ta) nevarnost ni resnicna, ampak je v zvezi z naso zmoznostjo presoje.

Andrej Medved


Povezave

www.ljnovice.com/galerija/sever-mateja
www.dlul-drustvo.si
www.equrna.si
www.plesnicar.si
www.zigaokorn.info
www.arven.org
www.kiki.si
www.ljudmila.org/stripcore/damjan
www.kapelica.org
www.galerija.skuc-drustvo.si
www.aluo.uni-lj.si
www.zveza-dslu.si
www.ljubljana.si
www.katrin-gruentzig.ch


Realizacija spletne strani

XHTML, CSS, PHP, MySQL, grafika, gostovanje : Forma-Net.com