Končni prostor, Drugi čas (1995-1995)

[X]
Končni prostor, Drugi čas - Končni prostor - Zajetje svetlobe
[<] Končni prostor - Zajetje svetlobe [>]